Bình luận Bảng ngọc AD Liên Minh mùa 11 [2021] mạnh nhất

Đánh giá Bảng ngọc AD Liên Minh mùa 11 [2021] mạnh nhất là conpect trong content hiện tại của chúng tôi. Đọc nội dung để biết đầy đủ nhé.

Chia sẻ bảng ngọc AD Liên minh mùa 11 theo các đường đi mạnh nhất theo các đường Bot, Top, Mid. Tuỳ theo đường đi mà các bạn lựa chọn bảng ngọc phù hợp nhất.

Bảng ngọc AD (Bot lane)

Xây dựng bảng ngọc AD mùa 11 Chuẩn Xác – Cảm hứng. Áp dụng cho các tướng xạ thủ đi Bot (đường dưới) trên bản đồ liên minh.

Chi tiết bảng ngọc:

Bảng ngọc ad liên minh mùa 11
CHUẨN XÁC CẢM HỨNG
Sẵn sàng tấn công: Tấn công một tướng 3 lần liên tiếp sẽ làm kẻ đó suy yếu, gây thêm sát thương và khiến kẻ đó chịu thêm sát thương từ mọi nguồn trong 6 giây. Bước chân màu nhiệm: Bạn nhận được giày miễn phí vào phút 10 nhưng trước đó không thể mua giày. Mỗi lần tham gia hạ gụt sẽ khiến giày có sơm hơn 30s.
Đắc thắng: Tham gia hạ gục hồi 15% máu đã mất và cho thêm 25 vàng. Giao hàng bánh quy: Nhận được một Bánh Quy miễn phí mỗi 3 phút, cho đến phút 12. Bánh quy giúp hồi máu. Tiêu thụ bánh quy tăng vĩnh viễn năng lượng tối đa.
Huyền thoại – Hút máu: Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Hút Máu.
Nhát chém ân hệ: Gây thêm sát thương lên tướng địch thấp máu.

Bảng ngọc AD bot cần sát thương, tốc độ đánh và hút máu. Bảng ngọc Chuẩn Xác – Cảm Hứng như trên là sự lựa chọn tốt nhất cho Xạ Thủ đường dưới.

Đề xuất tướng:

Bảng ngọc AD ( Mid – Top )

Xây dựng bảng ngọc AD mùa 11 Chuẩn Xác – Kiên định. Áp dụng cho các tướng xạ thủ đi Top, Mid trên bản đồ liên minh.

bang-ngoc-ad-lien-minh-top-mid
Bảng ngọc ad minh mùa 11
CHUẨN XÁC KIÊN ĐỊNH
Sẵn sàng tấn công: Tấn công một tướng 3 lần liên tiếp sẽ làm kẻ đó suy yếu, gây thêm sát thương và khiến kẻ đó chịu thêm sát thương từ mọi nguồn trong 6 giây. Lan tràn: Nhận thêm máu vĩnh viễn khi có lính hoặc quái chết gần bạn.
Đắc thắng: Tham gia hạ gục hồi 15% máu đã mất và cho thêm 25 vàng. Áo choàng gương: +5 Kháng Phép. Hồi máu, tính cả hồi từ trang bị tiêu thụ, tạm thời tăng kháng phép thêm 5%.
Hoặc..
Mình đồng da sắt: +5 Giáp. Hồi máu, tính cả hồi từ trang bị tiêu thụ, tạm thời tăng Giáp thêm 5%.
Huyền thoại – Tốc độ đánh: Hạ gục kẻ địch để nhận thêm vĩnh viễn Tốc độ Đánh.
Chốt chặn cuối cùng: Gây thêm sát thương lên tướng khi bạn thấp máu.

Chọn bảng ngọc Chuẩn Xác – Cảm Hứng cho AD đi Top, Mid gây sát thương cao, duy trì liên tục, trụ đường tốt. Bên cạnh đó, tuỳ theo đối thủ đối đầu mà bạn chọn tăng giáp hoặc giáp phép phù hợp nhé.

Đề xuất tướng: